Er zijn geen kosten verbonden aan het zingen aan het bed.
Als we buiten Wageningen zingen ontvangen we wel graag een reiskostenvergoeding.
Wilt u dat we zingen bij een uitvaart, dan overleggen we over een eventuele betaling

Donaties
Mensen die ons een warm hart toedragen zijn welkom om te doneren.
Ons rekeningnummer is: NL88 INGB 0796 9486 90 t.n.v. A.J. Jorritsma o.v.v. ‘donatie’.